Print Voeg bladwijzer toe

Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 10 van 10

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Weide, Jantje Pieters van der 
 11 mei 1820St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5608
2
Sikkema, Kornelis Eiberts 
 11 mei 1824Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4627
3
Bouma, Antje 
 11 mei 1825Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5059
4
Vries, de Jacob Willems 
 11 mei 1828Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1478
5
Valk, van der Gerrit 
 11 mei 1832Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2669
6
IJpma, Akke Jelles 
 11 mei 1852Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3456
7
Herrema, Trijntje 
 11 mei 1864Ried Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I444
8
Herrema, Willem 
 11 mei 1864Ried Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I454
9
Schaaf, Jan 
 11 mei 1872Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3013
10
Vries, de Hiltje 
 11 mei 1900Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2708

Gedoopt

Treffers 1 t/m 2 van 2

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Gedoopt   Persoon-ID 
1
Bierma, Aukje Gerrits 
 11 mei 1879Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1170
2
Joostema, Abraham 
 11 mei 1947Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1656

Overleden

Treffers 1 t/m 10 van 10

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Hibma, Fokje Gerbens 
 11 mei 1843Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4901
2
Dijk, Sijbolt Sijbes van 
 11 mei 1852Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5261
3
Gilles, Anna Frederiks 
 11 mei 1858Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I164
4
Kuiken, Trijntje Romkes 
 11 mei 1858Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4808
5
Groeneveld, Reinder 
 11 mei 1890Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5817
6
Faber, Hendrikje Reins 
 11 mei 1892Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1101
7
Holwerda, Jan 
 11 mei 1905Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6021
8
Blanksma, Afke Hayes 
 11 mei 1910St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4315
9
Wierda, Wietske 
 11 mei 1954Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4100
10
Miedema, Jannigje 
 11 mei 1964Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1581

Begraven

Treffers 1 t/m 6 van 6

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Begraven   Persoon-ID 
1
Tjessinga, Jannigje Feikes 
 11 mei 1863Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4047
2
Kuipers, Jacomijntje 
 11 mei 1882Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I957
3
Visbeek, Bauke 
 11 mei 1885Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4482
4
Vrieswijk, Antje 
 11 mei 1892Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4774
5
Sikkema, Trijntje Eiberts 
 11 mei 1935Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2167
6
Ploeg, Binke van der 
 11 mei 2000Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1650

Getrouwd

Treffers 1 t/m 19 van 19

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Kuiken, Beert Willems 
Marra, Trijntje Theunis 
 11 mei 1800Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2760
I2761
2
Sikkema, Sikke Eiberts 
Reisma, Akke Simons 
 11 mei 1833Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I411
I259
3
Knol, Age Jacobs 
Brok, Wijke Jans 
 11 mei 1839Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2271
I2273
4
Reisma, Cornelis 
Ploeg, Antje Annes van der 
 11 mei 1839Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I282
I520
5
Straatsma, Anne 
Miedema, Aukje Dirks 
 11 mei 1844Franekeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5381
I5382
6
Jelgerhuis, IJsbrand Cornelis 
Wiersma, Trijntje Taekeles 
 11 mei 1848Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4218
I649
7
Wijnalda, Jakkle Everts 
Havinga, Eeke 
 11 mei 1848Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2503
I2508
8
Boer, Age Annes de 
Miedema, Dieuwke 
 11 mei 1850Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4274
I1570
9
Kuipers, Melle 
Vries, de Gatske Willems 
 11 mei 1850Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5757
I1477
10
Norbruis, Jacob Hendriks 
Schotanus, Dieuke (Dieuwke) 
 11 mei 1850Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2781
I2854
11
Terpstra, Jan Klazes 
Dijkstra, Janke Reitzes 
 11 mei 1867Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3652
I3653
12
Tuinhof, Pieter Jans 
Posthumus, IJtje Jeltes 
 11 mei 1867Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1190
I1191
13
Schaaf, Douwe 
Reisma, Janke Sikkes 
 11 mei 1871Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2730
I2729
14
Groeneveld, Dirk 
Huigen, Renske 
 11 mei 1893Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1579
I3113
15
Stroosma, Pier 
Hogerhuis, Aaltje 
  I4076
I4077
16
Walda, Kornelis 
Vrieswijk, Trijntje 
 11 mei 1912Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3981
I3984
17
Hoekstra, Gosse 
Oberman, Trijntje 
 11 mei 1921Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3671
I142
18
Zoodsma, Sietse 
Rienstra, Neeltje (Neelkjen) 
 11 mei 1927Wonseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1276
I1286
19
Bierma, Sijtze 
Westerhuis, Geertje 
 11 mei 1933Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I172
I12