Print Voeg bladwijzer toe

Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 14 van 14

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Kuiken, Dirkje Beerts 
 13 mei 1813Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2752
2
Miedema, Rinske 
 13 mei 1813Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3190
3
Westerhuis, Trijntje 
 13 mei 1820St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2251
4
IJpma, Pielger 
 13 mei 1822Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3468
5
Jong, de Pietje Arjens 
 13 mei 1825Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I886
6
Visbeek, Jantje 
 13 mei 1849Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5822
7
Dijkstra, Aukje 
 13 mei 1850Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4437
8
Spaanstra, Baukje 
 13 mei 1850Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5612
9
Jensma, Cornelis Johannes 
 13 mei 1888St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3624
10
Osinga, Pieter Dirks 
 13 mei 1893Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2580
11
Norbruis, Caspar 
 13 mei 1901(Franekeradeel) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2789
12
Kramer, Bartele 
 13 mei 1920 I2006
13
Stroosma, Pier 
 13 mei 1930 I4084
14
Wassenaar, Itske Trijntje 
 13 mei 1942 I5584

Overleden

Treffers 1 t/m 8 van 8

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Kuipers, Melle 
 13 mei 1821Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I962
2
Miedema, Fokeltje Annes 
 13 mei 1835Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3286
3
Wiersma, Jan Douwes 
 13 mei 1865Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I659
4
Sanders, Trijntje 
 13 mei 1888Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4885
5
Hoekstra, Cornelis 
 13 mei 1904Firdgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6010
6
Elsinga, Tettje Gerrits 
 13 mei 1911Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4851
7
Terpstra, Johannes Tjerks 
 13 mei 1921Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I598
8
Spoelstra, Klaaske 
 13 mei 1964 I3133

Begraven

Treffers 1 t/m 10 van 10

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Begraven   Persoon-ID 
1
Hiemstra, Geertje Arjens 
 13 mei 1844Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5974
2
Wassenaar, Gaatske Obbes 
 13 mei 1850Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I311
3
Schotanus, Trijntje 
 13 mei 1864Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I440
4
Glazema, Jan Liemes 
 13 mei 1867Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1716
5
Jeltema, Jan Pieters 
 13 mei 1886Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3350
6
Zoodsma, Sipke 
 13 mei 1938Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1313
7
Sijbesma, Renske 
 13 mei 1948Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2037
8
Boersma, Jacoba 
 13 mei 1967Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I626
9
Hoekstra, Antje 
 13 mei 1983Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4619
10
Miedema, Antje 
 13 mei 1991Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I719

Getrouwd

Treffers 1 t/m 32 van 32

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Groot, de Pieter Pieters 
Bos, Gelbrig Beerts 
 13 mei 1837Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3514
I3513
2
Winsemius, Pierius 
Leij, Wijtske van der 
 13 mei 1841Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4418
I4424
3
Koopal, Reimer Sjoerds 
Tichelaar, Sijbrigje Leenderts 
 13 mei 1847Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1383
I1382
4
Tolsma, Jurjen 
Koopmans, Tjitske 
 13 mei 1848Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5397
I5409
5
Jeltema, Jan Pieters 
Bakker, Dieuwke Pieters 
 13 mei 1852Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3350
I3353
6
Zoodsma, Jan Sijtses 
Zoodsma, Antje Sipkes 
 13 mei 1852Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1267
I1268
7
Joostema, Abraham Heins 
Steensma, Jeltje Pieters 
 13 mei 1854Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1326
I1327
8
Brok, Cornelis 
Jansma, Baukje 
 13 mei 1864Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2952
I3682
9
Dijkstra, Johannes 
Elsinga, Tettje Gerrits 
 13 mei 1864Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5524
I4851
10
Haima, Jacob 
Kuiken, Dieuwke 
 13 mei 1864Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3704
I1154
11
Kuipers, Melle Jeltes 
Zijlstra, Eeke IJdes 
 13 mei 1864Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I953
I4620
12
Miedema, Anne 
Dijkstra, Grietje 
 13 mei 1864Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4929
I4930
13
Wal, Sippe van der 
Wierda, Japke Pieters 
 13 mei 1864Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3911
I3912
14
Jeltema, Douwe Pieters 
Boer, Femkjen Jeltes de 
 13 mei 1865Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3344
I3345
15
Wal, Gerrit van der 
Wassenaar, Tettje Pieters 
 13 mei 1865Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4749
I4812
16   
17
Bakker, Jan 
Kramer, Hieke 
 13 mei 1868Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4527
I5229
18
Valk, de Douwe 
Kas, Dirkje Poppes 
 13 mei 1868Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2671
I3114
19
Wal, Wijbe Franzes van der 
Helder, Klaaske 
 13 mei 1868Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3691
I118
20
Fortuin, Uilke Douwes 
Glazema, Akke Jans 
 13 mei 1869Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1624
I1625
21
Algera, Dirk 
Steensma, Gerritje 
 13 mei 1871Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1365
I1357
22
Hogenhuis, Willem 
IJskamp, Fintje 
 13 mei 1871Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3231
I3232
23
Westerhuis, Gerrit Gerrits 
Braaksma, Geertje Foekes 
 13 mei 1871Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1
I2
24
Groeneveld, Hein Jacobs 
Sijbesma, Sijke Dirks 
 13 mei 1875Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61
I62
25
Westerhuis, Feike Gerrits 
Bakker, Jantje 
 13 mei 1875Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1489
I4528
26
Bergsma, Anne 
Faber, Aaltje Sijbes 
 13 mei 1876Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1093
I1081
27
Visbeek, Hendrik 
Helder, Mettje 
 13 mei 1899Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53
I35
28
Meijer, Lieuwe 
Grond, Hendrikje 
 13 mei 1905Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I556
I555
29
Norbruis, Dirk 
Siderius, Sjoukje 
 13 mei 1905Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2803
I2804
30
Posthumus, Age 
Buwalda, Klaske 
 13 mei 1905Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1963
I1964
31
Faber, Klaas Reins 
Reitsma, Sijtske 
 13 mei 1915Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2482
I4350
32
Zijlstra, Taeke 
Glazema, Feikje 
 13 mei 1954Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1811
I1810