Print Voeg bladwijzer toe

Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 14 van 14

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Zeijlstra, Hijlke 
 16 mei 1839Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5975
2
Lelia, Roelof 
 16 mei 1843Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I170
3
Vrieswijk, Andries Cornelis 
 16 mei 1846Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1894
4
Stellingwerf, Staas 
 16 mei 1849Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4906
5
Koopmans, Pietertje 
 16 mei 1853Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I222
6
Faber, Aaltje Sijbes 
 16 mei 1857Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1081
7
Travaille, Freerk 
 16 mei 1874Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1530
8
Wetterauw, Sara 
 16 mei 1881Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5332
9
Ferwerda, Tietje 
 16 mei 1882Firdgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3859
10
Zoodsma, Jan 
 16 mei 1894Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1342
11
Hemkes, Hendrik 
 16 mei 1895St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4054
12
Muller, Hendrik 
 16 mei 1914 I2634
13
Boterhoek, Maartje 
 16 mei 1923 I1264
14
Vrieswijk, Tjetje 
 16 mei 1924Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1931

Gedoopt

Treffers 1 t/m 2 van 2

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Gedoopt   Persoon-ID 
1
Elsinga, Feikje 
 16 mei 1926Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1766
2
Elsinga, Riemkje 
 16 mei 1926Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1770

Overleden

Treffers 1 t/m 11 van 11

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Trijntje Jans 
 16 mei 1813Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2235
2
Brouwer, Theunis 
 16 mei 1848Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I948
3
Winsemius, Albert 
 16 mei 1852Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4432
4
Ploeg, Lieuwkje Annes van der 
 16 mei 1882Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2159
5
Groeneveld, Froukje Sikkes 
 16 mei 1893Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2292
6
Tuinhof, Jeltje 
 16 mei 1902Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3618
7
Vogel, Aaltje 
 16 mei 1907Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I837
8
Zoodsma, Sietse 
 16 mei 1919Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4584
9
Groot, de Geertje Alberts 
 16 mei 1939Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2062
10
Wetterauw, Sijbrigje 
 16 mei 1949 I808
11
Wijngaarden, Pieter 
 16 mei 1979Velsen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3410

Begraven

Treffers 1 t/m 3 van 3

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Begraven   Persoon-ID 
1
Hoekstra, Tjepke 
 16 mei 1882Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2390
2
Sanders, Trijntje 
 16 mei 1888Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4885
3
Hoekstra, Grietje Jans 
 16 mei 1930Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3532

Getrouwd

Treffers 1 t/m 38 van 38

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Wiersma, Taekele Douwes 
Hoekstra, Akke Cornelis 
 16 mei 1824Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I646
I647
2
Meersma, Sjoerd Heerkes 
Weide, Trijntje Dirks van der 
 16 mei 1829Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2904
I2905
3
Vries, Ale Alberts de 
Baggelaar, Romkje 
 16 mei 1835Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3949
I3950
4
Miedema, Jan Jeppes 
Helder, Pietje Simons 
 16 mei 1840Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110
I105
5
Tjessinga, Jelle Cornelis 
IJtsenga, Trijntje Baukes 
 16 mei 1845Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I938
I5273
6
Brok, Gerben 
Steinfort, Eelkje Folkerts 
 16 mei 1846Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5904
I5905
7
Brok, Jacob Jans 
Reisma, Trijntje Heins 
 16 mei 1846Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2731
I2726
8
Reisma, Sikke Heins 
Meulen, van der Jeltje Jans 
 16 mei 1847Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2727
I2728
9
Walda, Nanne Jelles 
Ritsma, Aukje Jans 
 16 mei 1847Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2878
I3721
10
Fortuin, Jelle Harmens 
Sijtsma, Antje Jans 
 16 mei 1855Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I858
I859
11
Kooistra, IJpe 
Grovestins, Japke 
 16 mei 1863Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4285
I4468
12
Bos, Rindert 
Kas, Sijtske Poppes 
 16 mei 1867Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3522
I3523
13
Haan, de Albert 
Hoekstra, Jantje 
 16 mei 1867Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3841
I3842
14
Hogenhuis, Beert 
Wagenaar, Maartje 
 16 mei 1867Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4757
I4804
15
IJpma, Anne Jelles 
Gemser, Anna Nicolaas 
 16 mei 1867Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3452
I3460
16
Kuipers, Jan 
Fleur, Akke Gerbens la 
 16 mei 1868Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I959
I5886
17
Faber, Minne 
IJpma, Hiltje Jakles 
 16 mei 1874Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5215
I5717
18
Hoekstra, Douwe 
Kuiken, Trijntje 
 16 mei 1874Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4687
I4688
19
Hoekstra, Gosse Sakes 
Vries, Klaasje de 
 16 mei 1874Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4675
I4679
20
Haan, de Uilke 
Bakker, Dieuwke 
 16 mei 1878Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3905
I961
21
Bos, Jan 
Glazema, Amarins 
 16 mei 1885Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1833
I1724
22
Hoekstra, Pieter 
Vries, Trijntje de 
 16 mei 1885Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4702
I4703
23
Holwerda, Sake 
Hoogerhuis, Klaaske 
 16 mei 1885Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6027
I6034
24
Boersma, Johannes Arjens 
Zijlstra, Janke 
 16 mei 1889Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I628
I629
25
Wiersma, Taekele Douwes 
Groot, de Trijntje 
 16 mei 1889Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1049
I1133
26
Jensma, Theunis Kornelis 
Zuidema, Sijtske 
 16 mei 1891Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2369
I2297
27
Miedema, Tjeerd Pieters 
Douma, Trijntje 
 16 mei 1891Leewarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3195
I3194
28
Zoodsma, Jacob 
Joostema, Gerritje Abrahams 
 16 mei 1891Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1315
I1325
29
Zoodsma, Sipke Jans 
Tuinhof, Maaike 
 16 mei 1891Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1255
I1256
30
Herrema, Willem 
Vries, Jantje de 
 16 mei 1895Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I454
I4628
31
Sikkema, Jan 
Groot, Gaatske de 
 16 mei 1895Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5098
I5092
32
Miedema, Tjeerd 
Wal, Antje van der 
 16 mei 1896Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3684
I3683
33
Vogel, Jelle 
Jong, de Jannigje 
 16 mei 1896Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I863
I872
34
Jager, Dirk 
Zuidema, Sijtske 
 16 mei 1914Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2330
I2322
35
Terpstra, Meinte 
Rosendal, Hiltje 
 16 mei 1914Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5552
I5553
36
Vogel, Pieter 
Joukema, Froukje 
 16 mei 1914Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I871
I4246
37
Roos, de Redmer 
Meersma, Jeltje 
 16 mei 1925Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I396
I590
38
Vogel, Anne 
Machiela, Baukje 
 16 mei 1957 I1542
I1544