Print Voeg bladwijzer toe

Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 12 van 12

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Hoekstra, Janke 
 19 mei 1780Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I341
2
Miedema, Ane 
 19 mei 1828Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1876
3
Miedema, Johannes Hessels 
 19 mei 1854Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1564
4
Bos, Trijntje 
 19 mei 1865Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2595
5
Kuipers, Mettje 
 19 mei 1865Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4621
6
Grofstein, Cornelis 
 19 mei 1869Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1375
7
Brems, Pietje 
 19 mei 1870Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1149
8
Visbeek, Antje 
 19 mei 1879Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4485
9
Visbeek, Janke 
 19 mei 1879Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4484
10
Brouwers, IJsbrand 
 19 mei 1883Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4125
11
Bruinsma, Wietze 
 19 mei 1894Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3390
12
Wetterauw, Cornelis 
 19 mei 1904(Franekeradeel) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5313

Gedoopt

Treffers 1 t/m 2 van 2

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Gedoopt   Persoon-ID 
1
Faber, Jantje 
 19 mei 1929Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1179
2
Joostema, Neeltje 
 19 mei 1929Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1666

Overleden

Treffers 1 t/m 8 van 8

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Pierson, Sjeuke Dirks 
 19 mei 1822Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3287
2
Bontekoe, Jan Harings 
 19 mei 1833Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4958
3
Faber, Pieter Tjeerds 
 19 mei 1835Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5764
4
Tuinhof [Tuynhof], Geertje Lieuwes 
 19 mei 1855Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I318
5
Vogel, Jelle Pieters 
 19 mei 1924Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I852
6
Hoogenhuis, Geertje Jacobs 
 19 mei 1928 I33
7
Boersma, Joukje 
 19 mei 1931Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2896
8
Hogerhuis, Sieds 
 19 mei 1962(Leeuwarderadeel) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4463

Begraven

Treffers 1 t/m 8 van 8

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Begraven   Persoon-ID 
1
Winsemius, Albert 
 19 mei 1852Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4432
2
Jensma, Kornelis Goffes 
 19 mei 1882Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2375
3
Ploeg, Lieuwkje Annes van der 
 19 mei 1882Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2159
4
Valk, de Jelle 
 19 mei 1895Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2680
5
Vogel, Aaltje 
 19 mei 1907Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I837
6
Bergsma, Anne 
 19 mei 1910Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1093
7
Zoodsma, Sietse 
 19 mei 1919Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4584
8
Wetterauw, Sijbrigje 
 19 mei 1949Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I808

Getrouwd

Treffers 1 t/m 37 van 37

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Zoodsma, Jan 
Gerritsma, Trijntje Gerryts 
 19 mei 193Wester Nijkerk (Ferwerderadeel) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4590
I4591
2
Glazema, Lieme Jans 
Schaar, van der Sibbeltje Sijbrens 
 19 mei 1805Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2697
I2698
3
Straatsma, Klaas 
Miedema, Antje 
 19 mei 1816Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5375
I5379
4
Bontekoe, Marten 
Wijbenga, Antje Wijbrens 
 19 mei 1819Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4960
I4964
5
Anema, Anne Seerps 
Tjessinga, Maaike Cornelis 
 19 mei 1843Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1993
I939
6
Sipma, Johannes Klazes 
Hiemstra, Antje Sijbrens 
 19 mei 1843Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4923
I4924
7
Faber, Ulbe 
Miedema, Sjoerdje 
 19 mei 1849Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5766
I1569
8
Meijer, Sijbe Hendriks 
Tuigh, Antje Michiels van der 
 19 mei 1860Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4381
I4399
9
Ruijgh, Jan 
Bouma, Antje 
 19 mei 1860Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5136
I5140
10
Bakker, Jacobus 
Goslinga, Trijntje 
 19 mei 1866Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5689
I5687
11
Groot, Gerrit Piebes de 
Roos, de Sjieuwke Hendriks 
 19 mei 1866Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5091
I419
12
Winsemius, Pieter 
Vries, Akke Ates de 
 19 mei 1866Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I122
I188
13
Braaksma, Jacob 
Walda, Antje 
 19 mei 1870Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2443
I3723
14
Dijkstra, Willem Jelles 
Hogerhuis, Tetje Jacobs 
 19 mei 1870Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5677
I729
15
Steinfort, Jan 
Loon, van Rikje 
 19 mei 1870Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I985
I988
16
Joukema, Jacobus Joukes 
Post, Pietje 
 19 mei 1877Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4238
I4241
17
Terpstra, Klaas Gerlofs 
Plantinga, Petronella Gerards 
 19 mei 1881Franekeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3746
I3747
18
Steensma, Pieter Lolles 
Vrieswijk, Wijtske 
 19 mei 1883Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1361
I1417
19
Jeltema, Pieter 
Terpstra, Grietje 
 19 mei 1888Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3356
I3355
20
Kuipers, Herre 
Faber, Trijntje Sijbes 
 19 mei 1888Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2461
I1084
21
Osinga, IJnse Enne 
Glazema, Hieke 
 19 mei 1888Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1835
I1725
22
Wenselaar, Bartele 
Vaals, Jeannetta Francisca van 
 19 mei 1888Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5309
I5310
23
Harkema, Willem 
Miedema, Trijntje 
 19 mei 1894Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4937
I4936
24
Vries, de Sijbren 
Ley, van der Pietje 
 19 mei 1894Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2082
I2083
25
Wiersma, Ane 
Haan, de Eelkje 
 19 mei 1894Franekeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3837
I3838
26
Elsinga, Tjerk 
Kuiken, Dieuwke 
 19 mei 1906Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1751
I1771
27
Kuipers, Melle 
Meijer, Geertje 
 19 mei 1906Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4374
I4373
28
Valk, Klaas de 
Dijkstra, Klaske 
 19 mei 1906Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4572
I5426
29
Wiersma, Willem 
Meulen, Dieuwke van der 
 19 mei 1906Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5533
I5532
30
Faber, Frederik Reins 
Boorsma, Doetje 
 19 mei 1917Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2484
I5503
31
Vrieswijk, Andries 
Miedema, Fokje 
 19 mei 1917Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1921
I1926
32
Faber, Sijbe Reins 
Sijbesma, Sijke 
 19 mei 1921Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2485
I2486
33
Tuinstra, Elle 
Wiersma, Jantje 
 19 mei 1921Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3737
I3738
34
Joostema, Johannes 
Meerstra, Sijmontje 
 19 mei 1923Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85
I1662
35
Faber, Sake Thomas 
Bierma, Dirkje 
 19 mei 1927Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1178
I1175
36
Reidinga, Aldert 
Norbruis, Akke 
 19 mei 1927Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2798
I2791
37
Miedema, Jan Hessels 
Schotanus, Renske 
 19 mei 1941Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I244
I243