Print Voeg bladwijzer toe

Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 14 van 14

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Bakker, Wijtse 
 21 mei 1779Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4522
2
Klaasen, Sjoukje Jans 
 21 mei 1815Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1694
3
Roos, de Aize Igrams 
 21 mei 1824Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3563
4
Braaksma, Pieter 
 21 mei 1856Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2445
5
Schotanus, Aaltje 
 21 mei 1863Minnertsga,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I247
6
Wiersma, Tjitske 
 21 mei 1866Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4670
7
Wetterauw, Klaas Albert 
 21 mei 1875St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5319
8
Vries, de Sijbe 
 21 mei 1877Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2566
9
Boomsma, Sije 
 21 mei 1881Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4133
10
Vogel, Sjouke 
 21 mei 1895Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I897
11
Bierma, Sietske 
 21 mei 1918Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1177
12
Vogel, Attje 
 21 mei 1919Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I884
13
Dijk, van Trijntje 
 21 mei 1920Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3501
14
Boomsma, Johannes 
 21 mei 1936 I617

Overleden

Treffers 1 t/m 15 van 15

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Jong, Douwe de 
 21 mei 1848Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2395
2
Elgersma, Antje Gerlofs 
 21 mei 1858 I2924
3
Hoekstra, Tietje 
 21 mei 1864Ried Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I431
4
Terpstra, Fokje Jans 
 21 mei 1884Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4878
5
Vogel, Baukje Jelles 
 21 mei 1903Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I887
6
Valk, Jeltje de 
 21 mei 1909Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5428
7
Bloemsma, Antje 
 21 mei 1916Leeuwrden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3955
8
Haima, Akke 
 21 mei 1921Leeuwarden (Westersingel 18) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3709
9
Terpstra, Botje Feddes 
 21 mei 1928Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I998
10
Wetterauw, Jacobus 
 21 mei 1938Peins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5314
11
Ploeg, Akke van der 
 21 mei 1940Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2934
12
Bouma, Hendrik 
 21 mei 1953Beetgumermolen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3492
13
Steensma, Arjen 
 21 mei 1956Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1514
14
Terpstra, Meinte 
 21 mei 1968 I5552
15
Groeneveld, Japke Jacobs 
 21 mei 1991Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75

Begraven

Treffers 1 t/m 6 van 6

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Begraven   Persoon-ID 
1
Jeltema, Froukje Pieters 
 21 mei 1851Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3351
2
Folkertsma, Eeltje Johannes 
 21 mei 1903Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5794
3
Vogel, Jelle Pieters 
 21 mei 1924Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I852
4
Glazema, Frans Jans 
 21 mei 1931Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1719
5
Pol, Klaske van der 
 21 mei 1942Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5582
6
Posthumus, Albert 
 21 mei 1963Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2070

Getrouwd

Treffers 1 t/m 35 van 35

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Havinga, Pieter Jans 
Wiersma, Akke Jans 
 21 mei 1815Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4623
I4624
2
Haitsma, van Minne Rinzes 
Walda, Wijtske Jelles 
 21 mei 1836Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2881
I2876
3
Visbeek, Klaas Tjeerds 
Groenewoud, Antje 
 21 mei 1840Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4480
I5818
4
Ploeg, Wijbe Annes van der 
Elgersma, Klaaske Gerlofs 
 21 mei 1842Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2157
I2156
5
Kuiken, Klaas 
Koopmans, Japke 
 21 mei 1851Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3320
I3319
6
Folkertsma, Eeltje Johannes 
Vries, Trijntje de 
 21 mei 1859Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5794
I5795
7
Tuinhof, Rommert Feikes 
Hager, IJmkje Jelles 
 21 mei 1859Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1485
I1498
8
Hoekstra, Gosse Sakes 
Boomsma, Froukje 
 21 mei 1863Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4675
I4676
9
Meijer, Jan Hendriks 
Groendijk, Rientje 
 21 mei 1864Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4061
I4068
10
Anema, Anne Pieters 
Tuinhof, Akke 
 21 mei 1868Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1204
I1199
11
Bruinsma, IJsbrand 
Fleur, la Dirkje 
 21 mei 1870Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3396
I3397
12
Hoekstra, Hijlke Douwes 
IJpma, Willemke Jelles 
 21 mei 1870Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3457
I3450
13
Joostema, Hein Abrahams 
Boersma, Neeltje Johannes 
 21 mei 1887Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80
I81
14
Meijer, Michiel 
Brok, Janna 
 21 mei 1887Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2739
I2740
15
Wouda, Jan 
Bierma, Eva Gerrits 
 21 mei 1891Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1173
I1168
16
Valk, de Jan 
Jong, de Hendrikje 
 21 mei 1892Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2693
I2747
17
Andringa, Klaas Tjeerds 
Ploeg, Nienke Watses van der 
 21 mei 1895Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2939
I2938
18
Born, Hoito 
Vogel, Jantje 
 21 mei 1896Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3027
I3026
19
Ploeg, Rinnert F. van der 
Jeltema, Froukje 
 21 mei 1898Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2940
I2942
20
Bekius, Reimer Doekes 
Groeneveld, Trijntje 
 21 mei 1903Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1389
I1397
21
Miedema, Wopke Aukes 
Vogel, Dieuwke 
 21 mei 1903Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3030
I3029
22
Boomsma, Sije 
Faber, Jantje Sijbes 
 21 mei 1904Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4133
I1091
23
Muller, Conelis 
Jong, Aukje de 
 21 mei 1904 I803
I2630
24
Post, Andries 
Faber, Geertje 
 21 mei 1904Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1846
I1850
25
Haan, Simon de 
Leij, Bondina van der 
 21 mei 1908Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4533
I4536
26
Koning, Pieter 
Linde, Aaltje van der 
 21 mei 1909Doniawerstal Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4164
I4169
27
Boer, Klaas IJnzes de 
Bos, Geertje 
 21 mei 1910Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3783
I3784
28
Wal, Keimpe van der 
Hildama, Trijntje 
 21 mei 1910Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2212
I2221
29
Wal, Arjen van der 
Swart, Trijntje de 
 21 mei 1914 I4844
I4845
30
Zoodsma, Simon 
Westendorp, Hendrikje 
 21 mei 1927Wonseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1278
I1287
31
Sijtsma, Jan 
Otto, Lisbeth Minna Emma 
 21 mei 1932Hamburg (DL) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5923
I5924
32
Heeringa, Jan 
Boomsma, Attje 
 21 mei 1941 I619
I612
33
Nagel, Pieter 
Groeneveld, Antje 
 21 mei 1941 I2654
I1223
34
Groeneveld, Jacob 
Vries, Antje de 
 21 mei 1942Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3062
I3069
35
Miedema, Johannes 
Dijkstra, Metje 
 21 mei 1953Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1591
I1602