Print Voeg bladwijzer toe

Alle Media


Treffers 1 t/m 50 van 1,170     » Klikplaatjes-overzicht

    1 2 3 4 5 ... 24» Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
1

Wiebe Westerhuis 
 
2

Echtpaar Westerhuis - Groeneveld 
 
3

Vier geslachten vlnr: Sijke Westerhuis, Akke Joostema, Sijke Sijbesma en Akke Groeneveld. 
 
4

Echtpaar Post - Helder en tweede echtgenote Bilker 
 
5

Echtpaar Bouma - Visbeek

Echtpaar Visbeek - Helder 
 
6

Geertje Foekes Braaksma 
 
7

Echtpaar Groeneveld - Sijbesma 
 
8

Akke Heins Groeneveld 
 
9

Hein en Akke Joostema 
 
10

Echtpaar Helder - Joostema 
 
11

Echtpaar Winsemius - Helder 
 
12

Echtlieden Oberman - Hemstra - Van der Zee 
 
13

Echtpaar Stienstra - Reitsma 
 
14

Echtpaar Reitsma - Oberman op weg naar de stembus in 1953.  
 
15

Anne Reitsma staat klaar om zijn land in te zaaien.  
 
16

Foto uit 1946. 
 
17

Zonen van Hein Joostema en Neeltje Boersma. Vlnr: Bram (1895-1973), Pieter (1899-1970), Arjen (1901-1907) en Johannes (1897-1978). Origineel Jan Joostema, 2014. 
 
18

Echtpaar Bierma - Westerhuis 
 
19

Opening van geheel vernieuwde goente- en bloemenwinkel in de jaren '60 van de vorige eeuw. Meubilair Art Deco. De stoeltjes waren lichtblauw.  
 
20

Gezin Bouma - Visbeek
Voor Gatske en rechts Mettje. 
 
21

Antje Bouma (1873- 1937) 
 
22

Bernardus Winsemius (1873-1922). 
 
23

Echtpaar Winsemius - Hijlkema. 
 
24

Jantje Knol (1888-1974) 
 
25

Echtpaar Helder - Osinga. Jantje Knol, de 2de echtgenote van Jan ligt begraven op rij 33 nr. 11.  
 
26

Fogeltje en Hieke Helder.  
 
27

Echtpaar De Roos - Lautenbach 
 
28

Klaas Tilstra 
 
29

Gezin De Roos - Lautenbach en zoon Jan  
 
30

Jeltje Fokkes Wouwenaar - Haitsma en een van haar dochters. 
 
31

Vlnr Obbe,Hendrik, Ytje, Jan Obbes de Roos, Jeltje, Oeds. Voor Geertje Wouwenaar, Kersje en Redmer. 
 
32

 
 
33

Akke Simons Reisma 
 
34

Gezin van Dirk Schotanus en Elisabeth Tilstra met hun kinderen (vlnr): Lieuwkje, Eeke, Renske, Tietje, Klaas en in het midden Chris.
 
 
35

Jan Hessels Miedema  
 
36

Renske Schotanus 
 
37

Dirk Schotanus 
 
38

Elizabeth Tilstra 
 
39

Eeke Schotanus 
 
40

 
 
41

Gezin Boomsma - IJdema: Achter vlnr: Dirk, Willem en Tjeerd. Voor vlnr: Lolke, Gijsbert Tjeerds Boomsma, Gerrit, Ijnskje IJdema en Annigje. 
 
42

Gezin Heeringa - Boomsma vlak voor hun emigratie. Vlnr: Jan, Dirk, Harmen en Tjerkje. Achter vader Jan en moeder Attje. 
 
43

Shirley Heeringa. 
 
44

Richard Heeringa. 
 
45

John Heeringa. 
 
46

Arjen van der Velde 
 
47

Antje Wiersma 
 
48

Gezin Boomsma-Terpstra. Achter vlnr: Johanna, Attje, Gijsbert en Ynskje. Voor vader Dirk, Johannes, moeder Tjerkje Terpstra en Tjeerd. 
 
49

Swopck Schaaf 
 
50

Maaike Dijstra en Maaike Dijstra 
 

    1 2 3 4 5 ... 24» Volgende»