Print Voeg bladwijzer toe

Foto's


Treffers 201 t/m 250 van 492     » Klikplaatjes-overzicht    » Dia voorstelling

    «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 10» Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
201

Vlnr: Jacob Age (Jaap) Binnema (1928) en Theodorus (Theo) Binnema (1925-2006).  
 
202

Vlnr: Jacob Age Binnema (1928) en Theodorus (Theo) Binnema (1925-2006).  
 
203

Echtpaar Groeneveld - Tuinstra. 
 
204

Rinze de Valk (1861-1946) 
 
205

Achter ouders Gerritje de Valk en Dirk Hager. Voor vlnr: Rinze, Gerrit. Johannes en Theunis.  
 
206

Gezin Sikke en Dirkje de Vries - Brouwer 
 
207

Jan Nagel (1836-1888) 
 
208

Woning van Rinze Norbruis en Trijntje Wetterrauw die hier met hun acht kinderen woonden. De woning stond tussen Mooie Paal en Wier op de locatie waar later de radarpost van defensie is gebouwd.  
 
209

Echtpaar Reidinga - Norbruis.  
 
210

Echtpaar Nagel - Groeneveld 
 
211

Echtpaar Kuipers - Bouma 
 
212

Evert Wijma (1905-1972) en Elizabeth Bouma (1912-1979). Elizabeth was inwonend huishoudster bij Evert.  
 
213

Vlnr: Frederik Roelofs Lelia (1840-1925), zoon Roelof Frederiks (1874-1950) en de echtgenote van Frederik Roelofs, Janke Jacobs Groeneveld hier staande voor hun woning aan de Tilledyk op de splitsing met de Tsjillen.  
 
214

Midden Roelof Frederiks Lelia (1874-1950) op zondagmiddag bij het uitgaan van de kerk. Locatie hoek Meinardswei - Tilledyk.  
 
215

Roelof Frederiks Lelia (1874-1950) achter de ouderlijke woning aan de Tilledyk, ter hoogte van afslag Tsjillen.  
 
216

Jacob Jacobs Groeneveld (1895-1966)hier op de hoek Lytse Buorren - Tsjerkestrjitte.  
 
217

Jan Spoelstra (1905-1979). 
 
218

Tjitske van der Meulen (1906-1956).  
 
219

Willem Jetze Hogerhuis en Tjitske Haima  
 
220

Willem Jetze hogerhuis en Tjitske Haima 
 
221

Willem Jetze Hogerhuis en Tjitske Haima  
 
222

Vlnr: Janneke Dirksma, Willem Hogerhuis, Tjitske Haima, Geertje Wielinga en Jan Haima. Foto 29-05-1941.  
 
223

Sipke Zoodsma en Gerritje Eeke Faber 
 
224

Sjoerd Zwart  
 
225

Jacobus Zwart  
 
226

Sipkje Lautenbach 
 
227

Gezin Zoodsma - Miedema. Vlnr: Andries, Sikpe Zoodsma, Sijste, Jan, Grietje Miedema en Gellie  
 
228

Tjipke Pieters Wijngaarden (1854-1913). 
 
229

Neeltje Wijngaarden (1880-1929). 
 
230

Fokeltje Jentjes Hoogenhuis (1858-1931).  
 
231

Vlnr: Fokeltje Hoogenhuis, Neeltje, Pieter, Tjipke Pieters Wijngaarden en Hinke.  
 
232

Reinder Klaas Wiersma (1839-1917).  
 
233

Echtpaar De Bruin - Van Huis.  
 
234

Hermanus de Bruin, schoolmeester. 
 
235

Tjitske Germeraad (1934 - 1983). 
 
236

Vlnr: Piet, Froukje Jeltema (1869-1949), Hartog (1903-1986), Foppe (1901-1975), Rinnert van der Ploeg (1864-1941) en Binke (1908-2000). 
 
237

Oepke Sikkes Marra (1856-1943) 
 
238

Jiskje Jensma-De Vries (1897-1985) met zoon Goffe (1921-1989) 
 
239

Echtpaar Johannes Goffes Jensma (1895-1959) en Jiskje Sijbrens De Vries (1897-1985) 
 
240

Antje Boomstra (1888-1957) 
 
241

Antje Heins Joostema (1888-1959) 
 
242

Grietje Miedema (1891-1953) 
 
243

Hijlkje Mollema (1881-1974) 
 
244

Jiskje Joostema (1870-1961) 
 
245

Mettje Helder (1875-1954) 
 
246

Rinske Blanksma (1888-1953) 
 
247

Trijntje Marra (1882-1979) 
 
248

Hieke Fortuin (1884-1970) 
 
249

Trijntje van der Woude (1866-1950) 
 
250

Lolkje Faber (1869-1966) 
 

    «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 10» Volgende»