Print Voeg bladwijzer toe

Foto's


Treffers 351 t/m 400 van 492     » Klikplaatjes-overzicht    » Dia voorstelling

    «Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
351

Gerrit Anema 
 
352

Sjoukje (Susie) Anema 
 
353

Echtpaar Anne Vogel en Sijtske de Vries 
 
354

Jasper Travaille en Johannes Vogel 
 
355

Sietse Zoodsma (1913 - 1919) 
 
356

Aafke Boersma toen zij 103 jaar was.  
 
357

Johannes Vogel met kleinkind Antje Miedema 
 
358

Echtpaar Nammensma - Wassenaar.  
 
359

Familie Hannema - Schotanus.
Achterste rij vlnr: onbekend, Johannes Hannema(1885-1961), Dirk Hannema (1913-1989) zoon van Johannes en Grietje, onbekend, onbekend, Lucas Hannema (1891-1973) aan het hoofdhaar te zien. Middelste rij: Grietje Knol (1884-1957), Petrus Hannema (1884-1978), Aukje Johannes Schotanus (1861-1946), Dirk Petrus Hannema (1849-1929), Luutske Hannema (1883-1973) en Aafje (Annie) Dral (1889-1940) vrouw van Lucas Hannema. Achter Luutske zou haar man Frederik Willem Morren kunnen staan. Voorste rij vlnr: Hendrika Aukje Hannema (1917-1974) dochter van Johannes en Grietje, dan mogelijk de kinderen van Lucas Hannema en Aafje Dral: Aukje Marie Hannema (1921) en Dirk Petrus Hannema (1926-1943). De personen hebben allemaal een corsage op. Waarschijnlijk isw de foto gemaakt ter gelegenheid van het 45-jarige huwelijk van Dirk Hannema en Aukje Johannes Schotanus. (Foto: Petra Dirks) 
 
360

Jantje Knol (1879) dochter van molenaar Mechiel Derks Knol en Hendrika Veldsema.  
 
361

Hieltje Knol (1882) dochter van molenaar Mechiel Derks Knol en Hendrika Veldsema. 
 
362

Hannema - Knol. Vlnr: Sieds (dochter van Hieltje Knol), Grietje Knol, Johannes Hannema en Hieltje Knol (zuster van Grietje).  
 
363

Hein Joostema en Gepje Faber 
 
364

Hein Joostema 
 
365

Oebele Weima 
 
366

Hette Terpstra (L) en Erik van Brussel 
 
367

Johannes Terpstra 
 
368

Simon Harmani 
 
369

Simon Harmani 
 
370

Echtpaar Simke Tuinhof en Geertje Reitsma 
 
371

Echtpaar Bauke Simkes Tuinhof en Renske Bruinsma 
 
372

Vlnr: Simke (1919-2000), Renske Bruinsma (1890-1960), Pabe (1925-1997), Bauke Tuinhof (1892-1973) en Sibbeltje (1915-1973). 
 
373

Vlnr: Antje Winsemius (1873-1957), Gauke Annes Reitsma (1872-1956), Anne Gaukes Reitsma (1897-1978) en Klaske Oberman (1899-1978). 
 
374

Vlnr: Wietze Hoekstra, Klaske Oberman (1899-1978), Anne Gaukes Reitsma (1897-1978), Geertje Reitsma (1926-2016) en Simke Tuinhof (1919-2000). 
 
375

Anne Gaukes Reitsma (1897-1978) en Klaske Oberman (1899-1978). 
 
376

Geertje Reitsma (1926-2016) en Hiltje Feenstra. 
 
377

Bauke Tuinhof (1892-1973). Hij was getrouwd met Renske Bruinsma (1890-1960). 
 
378

Rinse Sipma (snapshot uit de film Frieslands Roem) 
 
379

Echtpaar Anne Miedema en Grietje Dijkstra. 
 
380

(R) Douwe Miedema (1881-1967) 
 
381

Echtpaar Douwe Miedema en Trijntje Oppewal 
 
382

Echtpaar Douwe Miedema en Trijntje Oppewal tijdens hun 50-jarig huwelijk 
 
383

Gezin Miedema - Oppewal. Achter vlnr: Tillie, Gerrit en Andrew. Voor vlnr: Sidney, David (Douwe) Miedema, Gerben (op schoot), Theresa Oppewal, David (op schoot) en Grace.  
 
384

Anne Jacobs Bouma (1875-1899) 
 
385

Luitzen Walles de Vries 
 
386

Luitzen Walles de Vries 
 
387

Doutzen Noordmans 
 
388

Doutzen Noordmans 
 
389

Neeltje Tjessinga 
 
390

De leden van Gedeputeerde Staten van Friesland, met Commissaris der Koningin mr. P.A.V. baron van Harinxma thoe Slooten. V.l.n.r.: G. Boelens, M. F. Oostwoud, J. Geerts, M. Dijkstra, S.W. de Jong, B. W. Okma, P.A.V. baron van Harinxma thoe Slooten (commissaris) en J. C. Tjessinga (griffier).
Foto: Strüppert, F.O. , Voorstreek 270, Leeuwarden 
 
391

Foto gemaakt t.g.v. de pensionering van de griffier Mr. Cornelis Benjamin Menalda in 1927, met, steeds v.l.n.r., op de eerste rij : J. Nijdam, H. Goedemoed, E. Drijfhout, T. van Wijland, dr.F.J.A. Huart, mr. C.B. Menalda, dr. J.C. Tjessinga, N. Struiksma, P. Messchaert en W. Jaarsma Hzn.;
middelste rij : mej. Blanksma ?, mej. S. Schuitemaker, ?, mej. A.T. Zeilinga, R. de Jong, mej. IJ. IJselstein, J. Rodenhuis, mej. L.C. Goddefroy, A. Schrijver, mej. V ?. Voss, B. ten Hulscher en mej. Y. Sikma;
achterste rij : J. Hofstra, N. Kamp, J. van Laere, A. Kas, F. Rinkema, E.J. Scheenstra, A. Reitsma, A.M. van der Linden, J. de Boer, S. Dijkstra, G. Annema, S. Kok en D. Plantinga.
Foto: Visser, A.T. 
 
392

Fan Fryske Grûn 1929: Onlangs vierde het bestuur van de Tuin- en Landbouwvereniging te Minnertsga zijn 25-jarig jublé. Vlnr: zittend A. Schaaf (secretaris), P.K. Hamer (voorzitter), K. Tilstra (penningmeester). Staande A. Wassenaar en C.P. Hoekstra. 
 
393

Neeltje (15-02-1918) en Klaske (25-11-1919) Haarsma  
 
394

Sikke Marra (1880-1958) 
 
395

Sije Boomsma (1881-1965)in de Mieden aan het sorteren van aardappelen. 
 
396

Johannes Vogel (1876-1941) met zijn bakfiet in de Tsjillen.  
 
397

Tietje Pieters Kloostra (1836-1907). 
 
398

Vlnr: Walter, Pieter en Eibert Hijlkema. Kinderen van Ale Walters Hijlkema en Trijntje Eiberts Sikkema.  
 
399

Ale Waters Hijlkema (1895) en Gelske Bies (1898). Ale is in Minnertsga geboren en was schipper. In de jaren '50 van de vorige eeuw hadden zij een vaste ligplaats aan de Spinozaweg in Utrecht. Later zijn zij aan de wal gaan wonen in Madoerastraat in Utrecht. Deze foto is waarschijnlijk op hun vaste ligplaats gemaakt.  
 
400

Ale Waters Hijlkema (1895) en Gelske Bies (1898). Ale is in Minnertsga geboren en was schipper. In de jaren '50 van de vorige eeuw hadden zij een vaste ligplaats aan de Spinozaweg in Utrecht. Later zijn zij aan de wal gaan wonen in Madoerastraat in Utrecht. Deze foto is waarschijnlijk in de tuin aan de Madoerastraat gemaakt.  
 

    «Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 Volgende»