Print Voeg bladwijzer toe

Foto's


Treffers 51 t/m 100 van 492     » Klikplaatjes-overzicht    » Dia voorstelling

    «Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 10» Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
51

Kinderen van Wijbe Westerhuis en Akke Heins Groeneveld vlnr: Sijke (1897-1956), Geertje (1906-1976) en Gerrit (1903-1949) 
 
52

Adam Dirks Meerstra (1860-1941) was getrouwd met Waltje van der Schaaf. Hij loopt hier op de Tilledijk. In de houten woning links woonde Dirk Bouma. 
 
53

Christoffel Schotanus (1857-1932) 
 
54

Rinske Hoekstra (1854-1922) 
 
55

Echtpaar Schotanus - Venema 
 
56

Geertje Westerhuis (1900 - 1906) 
 
57

Siebe Annes Bergsma (1878-1954)en Jaike Hokestra (1875-1953) 
 
58

Tietje Bergsma (1914-1992) 
 
59

Echtpaar Sijtze Bierma (1906-1977) en Geertje Westerhuis (1906-1976). 
 
60

Geertje Westerhuis (1906-1976) 
 
61

Vlnr: Aukje Bierma en Dirkje Pieters Bierma - Bakker 
 
62

Aukje Bierma in Beetsterzwaag waar zij huishoudster was bij de heer Bosma (rechts op de foto) 
 
63

Echtpaar Bierma - Zoodsma met hun twee oudste kinderen: Dirkje en Sijtze.  
 
64

Dirkje Bierma - Bakker met kleindochter Dirkje Bierma (krantenknipsel. Gefotografeerd in 1906.  
 
65

Lammert F. Schaaf (1868-1950) 
 
66

IJtje Schaaf (1892-1968) 
 
67

Antje Pieters Tuinhof (1869-1949) 
 
68

IJtje Schaaf (1892-1968) 
 
69

Broers (Vlnr) Sijtze (1854-1940) en Sipke Zoodsma (1861-1941) 
 
70

Sijtze Zoodsma (1854-1940) en zijn tweede vrouw Trijntje (Nienke) Bouma (1854-1945) 
 
71

Gezin Zoodsma - Bouma (samengesteld gezin). Vlnr achter: Andries Zoodsma, Lieuwkje Post,Jantje Zoodsma, Jan Zoodsma. Vlnr voor: Trijntje Bouma met op schoot Antje Zoodsma, Sipke Zoodsma, vader Sijtze Zoodsma met tussen zijn knieĆ«n Rienk Zoodsma. De twee voorste jongens (niet zeker) Murk en Rienik Post.  
 
72

Trijntje (Nienke) Bouma 91854-1945) 
 
73

Vlnr: Sijtze Zoodsma (1854-1940) en zijn 2de vrouw Trijntje Bouma (1854-1941). Dochter Jantje Zoodsma (1878-1951) en haar man Pieter Gerrits Bierma (1876-1971) en de moeder van Pieter, Dirkje Pieters Bakker.  
 
74

Gezin Zoodsma - Jeltema. Vlnr: Dieuwke, Trijntje, Eva, vader Sipke en moeder Jannigje Jeltema. 
 
75

Gezin - Zoodsma - Joostema. Jacob Zoodsma en Gerritje Joostema en de kinderen Jan en Trijntje.  
 
76

Vlnr: Jacob Zoodsma (1861-1939), Jacob Zoodsma (1924-1993) en Jan Zoodsma (1894-1972) 
 
77

Jan Zoodsma (1872-1945) 
 
78

Jan Zoodsma (1832-1920) 
 
79

Trijntje Reimers Koopal (1855-1935) 
 
80

Sijbrigje Bekius  
 
81

Reimer Doekes Bekius (1876-1936) 
 
82

Echtpaar Algera - Steensma  
 
83

Popke Steensma (1888-1964), marechaussee. 
 
84

Pieter Lolles Steensma (1857-1936). 
 
85

Rijkje Boersma (1869-1954) 
 
86

Rijkje Boersma (1869-1954) 
 
87

Antje Steensma (1900-1991) 
 
88

Echtpaar Steensma - Bos 
 
89

Pieter Klaas Hamer (1886-1958) en Klaaske Zwart (1883-1970) 
 
90

Gezin Zwart-Bevy. Vlnr staand: Sjoerdje, Klaaske, Lijsbeth en Geertje. Zittend: Sjoerd, Jacobus Zwart, Jacobus, en Grietje Bevy. 
 
91

Jacobus Zwart, turfschipper hier liggend met zijn schip in de havenkom van Minnertsga 
 
92

Geertje Zwart 
 
93

Echtpaar Sijbe Reins Faber en Geertje Zwart 
 
94

Sipkje Lautenbach (1901-1977) 
 
95

Sjoerd Zwart (1892-1958) turfschipper  
 
96

Vlnr: Jacobus (1900-1977)en Sjoerd (1892-1958) Zwart met hun schip liggend in de havenkom van Minnertsga 
 
97

Reintje Lautenbach (1900-1962)hier voor haar woning op de Langedyk in Minnertsga. Zij was getrouwd met Hendrik de Roos.  
 
98

Links Reintje (1900-1962) en rechts Sipkje (1901-1977) Lautenbach, kinderen uit het eerste huwelijk van Pieter Lautenbach. 
 
99

Pieter Lautenbach (1868-1955) was getrouwd met (1) Luutske Reintses Tuinhof en (2) met Trijntje Terpstra.  
 
100

Gezin Bernardus Travaille en Hendrikje Bakker met pleegzoon Ben. 
 

    «Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 10» Volgende»