Print Voeg bladwijzer toe

Aantekeningen


Treffers 101 t/m 150 van 3,004

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 61» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
101 Hij had zijn boekhandel op de Hege Buorren, huisnummer 25. In dit pand is later een cafe gevestigd van Wietse Kooistra. Bloemsma heeft o.a. het boek 'Algemene geschiedenis van Friesland' van H.W. Steenstra uitgegeven. Voor in het boek staat een intekenlijst met een aantal namen van Minnertsgaasters afgedrukt. Gezin F1173
 
102 Hij is met zijn gezin op 15 mei 1900 geëmigreerd naar Amerika.  Faber, Cornelis (I5214)
 
103 Hij is molenaar op de molen De Welkomst in Minnertsga. In 1811 neemt hij samen met zijn drie kinderen: Marten, Dirk en Trijntje de achternaam Molenaar aan. Molenaar, Minne Dirks (I4492)
 
104 Hij is verdronken in de trekvaart nabij Koetille onder midlum.  Elsinga, Wieger (I4862)
 
105 Hij kreeg kokend water over zicht heen en is aan zijn verwondingen overleden.  Faber, Rein (I4351)
 
106 Hij was doodgraver van beroep. Wiersma, Douwe Taekeles (I653)
 
107 Hij was een zoon van Jacob Feitsma en Anthonia Wiersema. Feitsma, Pieter Dirks (I4279)
 
108 hij was een zoon van Jan Reinders de Vries en Grietje Gerrits Wijngaarden. Vries, Gerrit de (I5763)
 
109 Hij was een zoon van Sikke Annes Lautenbach en Sipkje Pieters Tuinstra.  Lautenbach, Pieter (I393)
 
110 Hij was een zoon van Sjoerd Teijema en Juliana la Fleur. Teijema, Hendrik (I4108)
 
111 Hij was eerst apothekersbediende en later winkelier.  Mast, Philippus van der (I5080)
 
112 Hij was eerst huisbediende en later "dienaar van policie" in Sexbierum en Minnertsga.  Kooistra, Rienk Folkerts (I4452)
 
113 Hij was gehuwd met Adriaantje Schat.  Groot, de Gerrit Thomas (I2055)
 
114 Hij was gehuwd met Elisabeth van Dokkumburg die in Berlikum was geboren.  Haagsma, Folkert (I3776)
 
115 Hij was gehuwd met Gerlandtje Andries Wassenaar.  Groot, de Klaas Thomas (I2044)
 
116 Hij was gehuwd met Willemke Pols.  Groot, de Willem Thomas (I2047)
 
117 Hij was getrouwd met Lieuwkje Zijnling.  Haima, Jan (I3708)
 
118 Hij was koren- en pelmolenaar op de molen De Welkomst.  Knol, Mechiel (Michiel) (I1021)
 
119 Hij was molenaar op de koren- en pelmolen De Welkomst in Minnertsga. Hogerhuis, Sieds (I4463)
 
120 Hij was pelmolenaar op de molen De Welkomst. Knol, Dirk (I4400)
 
121 Hij was rietdekker van beroep.  Faber, Jan (I5708)
 
122 Hij was weduwnaar van Pietje Gorter.  Groot, de Auke Thomas (I2046)
 
123 Hij was wethouder van de gemeente Barradeel en is overleden tijdens de raadsvergadering toen het woord wilde voeren over de huur van de ambtswoning van de burgemeester.  Bierma, Sijtze (I172)
 
124 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Boomsma, Lolke Andeles (I4159)
 
125 Hij woonde in Tzummarum.  Braaksma, Jan (I2449)
 
126 Hoofdmeester van de Christelijke Lagere School in Minnertsga. Bergsma, Atze Jan (I3550)
 
127 Hoogleraar in de rechtswetenschappen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Bezocht het gymnasium te Leeuwarden en studeerde daarna aan de gemeentelijke- en de vrije universiteit te Amsterdam in de klassieke letteren. Later ging hij naar Leiden waar hij in 1894 onder Oppenheim promoveerde op een proefschrift 'Onderstand en art. 80 van de Grondwet'. Na zijn promotie bleef hij nog drie jaar in Leiden studeren en ging toen naar Leeuwarden waar hij zich als advocaat vestigde. In die jaren heeft hij veel gepubliceerd. In 1921 kwam hij als lid van de Anti Revolutionaire Partij in de Eerste Kamer als opvolger van wijlen prof. dr. H. Bavinck waar hij zich speciaal aangetrokken voelde tot de staatsrechtelijke en internationale vraagstukken. Een reeks van jaren nam hij deel aan de hoofdredactie van het dagblad 'De Rotterdammer' terwijl hij reeds al bijna dertig jaar medewerker was aan 'De Standaard'. Zijn verdiensten vonden erkenning door zijn benoeming tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en Commandeur in de orde van Oranje Nassau. Anema, mr. Anne (I4248)
 
128 Huis 10 a. Mast, Sietje van der (I5086)
 
129 Huis 10. Vries, Aaltje Alberts de (I3946)
 
130 Huis 10. Faber, Grietje Dirks (I5002)
 
131 Huis 101. Bouma, Taekele (I5145)
 
132 Huis 102. Tanja, Marijke Hilbrands (I4044)
 
133 Huis 102. Schouwstra, Uikje (I5305)
 
134 Huis 103. Ruijgh, Sijbrand Jans (I5134)
 
135 Huis 105. Kooistra, Antje (I4428)
 
136 Huis 105. Winsemius, Janke (I4601)
 
137 Huis 105. Elsinga, Sijke (I5031)
 
138 Huis 105. Dijkstra, Trijntje (I4736)
 
139 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Faber, Hansina (I5703)
 
140 Huis 105. Miedema, Jan (I5859)
 
141 Huis 106.  Straatsma, Gerberig (I5380)
 
142 Huis 107. Fortuin, Klaaske (I5744)
 
143 Huis 109. Straatsma, Bauke (I5374)
 
144 Huis 110. Winsemius, Albert (I4435)
 
145 Huis 110. Dijkstra, Pieter Uilkes (I1709)
 
146 Huis 112. Dijkstra, Tjeerd (I5673)
 
147 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Dijkstra, Hendrik Hanzes (I5671)
 
148 Huis 112.  Groenewoud, Antje (I5818)
 
149 Huis 1120. Miedema, Jan Jeppes (I110)
 
150 Huis 113. Vries, Heere de (I5189)
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 61» Volgende»