Print Voeg bladwijzer toe

Aantekeningen


Treffers 51 t/m 100 van 3,004

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 61» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
51 Dit echtpaar kreeg negen kinderen: Klaaske, Douwe, Sijtske, Jan, Saakje, Afke, Geertje, Griet en Tjitske.Allen buiten Minnertsga geboren.  Gezin F333
 
52 Dit echtpaar kreeg twee kinderen: Bouke en Klaaske die allen buiten Minnertsga zijn geboren.  Gezin F334
 
53 Dit echtpaar kreeg twee kinderen: Cornelis en Aafke.  Gezin F466
 
54 Dit echtpaar kreeg vier kinderen: Jan, Bindert, Abe en Gerrit. Gezin F474
 
55 Dit echtpaar kreeg vier kinderen: Leo, Ann, Wilma en Carel. Gezin F472
 
56 Dit echtpaar kreeg vier kinderen: Leonard, Irene, Annet en Marten.  Gezin F471
 
57 Dit echtpaar kreeg vier kinderen: Trijntje, Lieuwe, Sijbolt en Jantje. De eerste drie in Bolsward geboren en de laatste in Staphorst.  Gezin F227
 
58 Dit echtpaar kreeg vijf kinderen: Tjeerd, Aafke, Tiete, Maartje en Lieme. Gezin F469
 
59 Dit echtpaar kreeg zes kinderen: Enne, Geertje, Ietje, Lieme, Sjoerd en Jan. Gezin F477
 
60 Dit echtpaar kreeg zes kinderen: Hinke, Jan, Rients, Klaaske, Anna en Simon.  Gezin F332
 
61 Dit echtpaar kreeg zeven kindern: Klaaske, Jan, Klaaske, Ja, Wijbe, Cornelis, Anne. De kinderen zijn allemaal in Tzummarum geboren. Op 2 mei 1887 vertrok het gezin met de toen nog levende kinderen naar Noord Amerika.  Gezin F560
 
62 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Miedema, Antje (I3418)
 
63 Dochter van Hendrik G. de Vries (turfschipper) en Hendrikje Lieuwma. Vries, Temke (Femkje) de (I1471)
 
64 Dochter van Hinne Lieuwes Westra en Meindertje Pieters Steensma. Westra, Trijntje (I6085)
 
65 Dochter van Jan Kuiken, de naam van de moeder niet bekend.  Kuiken, Antje (I5234)
 
66 Dochter van Jan Zwager en Liefke Fongers. Zwager, Aaltje (I3628)
 
67 Dochter van Minne Stapensea en IJmkje Sinnema. Stapensea, Lutske (I3629)
 
68 Dochter van Sipke Brouwer en Fokeltje Kas. Brouwer, Bontje (I4028)
 
69 Echtpaar heeft geen kinderen gekregen.  Gezin F36
 
70 Ereveld Kembang Kuning; grafligging B-246. Miedema, Dirk (I1592)
 
71 Geboren in het huis nummer 94. Willem Willems Dijkstra heeft erkend de vader van het kind te zijn.  Dijkstra, Tietje (I5742)
 
72 Gecremeerd op 1 februari. Urn bijgezet op kerkhof Minnertsga rij 11 nr. 2. Bos, Jan (I1834)
 
73 Geëmigreerd op 12 mei 1851 naar Noord Amerika.  Wiersma, Kornelis Douwes (I656)
 
74 Geëmigreerd op 12 mei 1851 naar Noord Amerika.  Hoekstra, Uilkje (I5334)
 
75 Geëmigreerd op 12 mei 1851 naar Noord Amerika.  Wiersma, Douwe (I5336)
 
76 Geëmigreerd op 12 mei 1851 naar Noord Amerika.  Wiersma, Namkje (I5337)
 
77 Geen kinderen.  Gezin F1345
 
78 Geneesheer, heel - en vroedmeester. Hannema, Petrus Lucas (I991)
 
79 Grofsmid en meester smid aan de Hegebuorren.  Wiersma, Reinder Klaas (I3326)
 
80 Had een bakkerij in het witte huis naast bakker Plat. Wouwenaar, Redmer Oeds (I398)
 
81 Heeft niet meer dan alleen maar uitgebreid lager onderwijs gevolgd. Van 1885-1901 was hij raadslid, van 1891-1898 wethouder en van 1898-1922 burgemeester van de gemeente Barradeel.

Friese dorpsburgemeester die zowel Tweede- als Eerste-Kamerlid was. Landbouwer, die in de gemeente Barradeel eerst wethouder en later burgemeester was. Als antirevolutionair in Schoterland in 1888 door Domela Nieuwenhuis verslagen, maar enige tijd later in het district Bergum alsnog gekozen. Was later actief in de Bond van Friese christelijk-historischen en werd in 1922 Eerste-Kamerlid voor de CHU. Lokale grootheid, die vooral als streekafgevaardigde optrad.
 
Vries, Luitzen Walles de (I5279)
 
82 Heerengracht 24. Vogel, Lijsbeth (I2458)
 
83 Hermanawei 39.  Holwerda, Maaike Dedtje (I2655)
 
84 Hervormde gemeente in Jelsum. Gezin F1002
 
85 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F1290
 
86 Hervormde gemeente Wier. Gezin F1464
 
87 Het echtpaar heeft drie kinderen gekregen: Jan, Pieter en Trijntje.  Gezin F308
 
88 Het echtpaar heeft geen kinderen gehad.  Gezin F999
 
89 Het echtpaar kreeg 7 kinderen: Jacob (1865), Sjoerd (1866), Fietje (1869), Antje (1870), Neeltje (1871), Klaas (1873) en Jantje (1877). Alle kinderen zijn in Wijnaldum geboren.  Gezin F956
 
90 Het echtpaar kreeg drie kinderen: Dirk, Fokje en Dirk die allemaal in Franekeradeel zijn geboren.  Gezin F541
 
91 Het echtpaar kreeg drie kinderen: Gerritje, Goffe en Jacobus.  Gezin F55
 
92 Het echtpaar kreeg drie kinderen: Johannes (1856), Sjoerd (1858) en Aukje (1861). Gezin F1122
 
93 Het echtpaar kreeg twee kinderen: Trijntje (1880) en Jouke (1881). Gezin F1107
 
94 Het echtpaar kreeg vier kinderen: Durkje, Douwe, Antje en Roelien. Gezin F431
 
95 Het echtpaar kreeg vier kinderen: Geertje, Jelle, Jelle en Lieuwe.  Gezin F1039
 
96 Het echtpaar kreeg zes kinderen: Arend, Dirkje, Tjitske, Arend, Antje en Cornelis.  Gezin F550
 
97 Het echtpaar kreeg zes kinderen: Rinske, Rinse, Bauke, Janke, Simke en Anneke. Gezin F108
 
98 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F577
 
99 Het echtpaar kreeg zeven kinderen: Anne, Douwe, Frans, Hinke, Ritske, Sjoerd en Tjalling. Gezin F294
 
100 Hij emigreert op 16 april 1913 naar Noord Amerika, Sandstone, waar hij trouwde en twee kinderen kreeg: Jelle (Geaorge) Rena.  Helder, Simon (I204)
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 61» Volgende»