Vroegere bewoners Minnertsga

Feitsma, Aat Johannes

Vrouwelijk