Vroegere bewoners Minnertsga

Mug, Antje Benderts

Vrouwelijk ca. 1797 -