Vroegere bewoners Minnertsga

Fleur, Akke Gerbens la

Vrouwelijk ca. 1847 -