Print Voeg bladwijzer toe

 Begraafplaatsen en grafstenen


Geen begraafplaats

1 2 3 4 Volgende»

 Klikplaatje Beschrijving Status Plaats Naam (Overleden / Begraven)

Echtpaar Faber - Zwart 
    Faber, Sijbe Reins (ovl. 5 jul 1968)
Zwart, Geertje (ovl. 2 jan 1950)
 

Echtpaar Hibma - Faber 
    Faber, Grietje (ovl. 25 jun 2002)
Hibma, Jan (ovl. 5 sep 1998)
 

Echtpaar Winsemius - Helder 
    Helder, Dieuwke Jans (ovl. 16 apr 1900)
Winsemius, Bernardus (ovl. 19 jul 1921)
 

Echtpaar Bierma - Westerhuis 
    Bierma, Sijtze (ovl. 20 dec 1977)
Westerhuis, Geertje (ovl. 11 aug 1976)
 

Siebe de Vries (1877-1956) en Eke Stapert (1885-1953).  
    Stapert, Eke (ovl. 28 sep 1953)
Vries, de Sijbe (ovl. 18 feb 1956)
 

Echtpaar Stapert - Zwart 
    Stapert, Jelmer (ovl. 3 jul 1954)
Zwart, Saapke (ovl. 18 mrt 1973)
 

Echtpaar Travaille - Winsemius 
    Travaille, Freerk (ovl. 20 sep 1935)
Winsemius, Mettje Bernardus (ovl. 5 dec 1953)
 

Echtpaar Winsemius - Walda 
    Walda, Maaike (ovl. 2 mrt 1976)
Winsemius, Albert Bernardus (ovl. 20 nov 1952)
 

Echtpaar Elsinga - Bonsma 
    Bonsma, Hiltje (ovl. 20 jan 1969)
Elsinga, Adam (ovl. 24 mei 1963)
 

Echtpaar Tuinhof - Reitsma 
    Reitsma, Geertje (ovl. 27 mrt 2016)
Tuinhof, Simke (ovl. 7 nov 2000)
 

Echtpaar Bekius - Van Dijk 
    Bekius, Jan Doekes (ovl. 19 nov 1959)
Dijk, van Cornelia (ovl. 19 jun 1981)
 

Echtpaar Bekius - Van Tuinen 
    Bekius, Leendert Doekes (ovl. 27 mei 1967)
Tuinen, van Trijntje (ovl. 28 mrt 1973)
 

Sibbeltje Bekius 
    Bekius, Sibbeltje (ovl. 26 mei 1922)
 

Echtpaar Zwart - Bewie en zoon Jacobus 
    Bevij (Bewie), Grietje (ovl. 18 aug 1934)
Zwart, Jacobus (ovl. 20 feb 1940)
Zwart, Jacobus (ovl. 23 okt 1977)
 

Echtpaar Travaille - Boersma 
    Boersma, Maartje (ovl. 8 okt 1998)
Travaille, Jasper (ovl. 2 nov 1989)
 

Echtpaar Groeneveld - Vellenga 
    Groeneveld, Jan (ovl. 7 apr 1945)
Vellenga, Janke (ovl. 8 jan 1937)
 

Gerrit Glazema, Jan Glazema en Sieuwke Meekma 
    Glazema, Gerrit (ovl. 28 sep 1981)
Glazema, Jan (ovl. 6 jun 1939)
Jong, Geertje de (ovl. 28 sep 1981)
Meekma, Slieuwke Klazes (ovl. 3 dec 1939)
 

Echtpaar Visser - Posthumus 
    Posthumus, Wijpkje (ovl. 11 jul 1977)
Visser, Loepke (ovl. 14 jun 1969)
 

Echtpaar Posthumus - Faber 
    Faber, Hendrikje (ovl. 6 dec 1990)
Posthumus, Jelte (ovl. 19 apr 1986)
 

Echtpaar De Groot - Mollema 
    Groot, de Sikke Alberts (ovl. 23 jul 1974)
Mollema, Hijlkje (ovl. 27 jan 1960)
 

Echtpaar De Vries - Van der Leij 
    Ley, van der Pietje (ovl. 17 sep 1925)
Vries, de Sijbren (ovl. 9 jan 1951)
 

Echtpaar Miedema - Reitsma (volgens geboorte akte Reidsma) 
    Miedema, Tjibbele Baukes (ovl. 30 jul 1958)
Reidsma, Hylkje (ovl. 4 mei 1953)
 

Echtpaar Sikkema - Van der Ploeg en echtpaar Sikkema - Van Reenen 
    Ploeg, Dirkje Wijbes van der (ovl. 21 mrt 1942)
Sikkema, Eibert Kornelis (ovl. 14 nov 1912)
 

Echtpaar Hylkema - Sikkema en kinderen Durkje en Eibert. 
    Hijlkema, Dirkje (ovl. 1 okt 1893)
Hijlkema, Eibert (ovl. 8 apr 1901)
Hijlkema, Walter Ales (ovl. 19 okt 1940)
Sikkema, Trijntje Eiberts (ovl. 8 mei 1935)
 

Echtpaar Van der Wal - Sikkema 
    Sikkema, Klaaske Eiberts (ovl. 1 mrt 1953)
Wal, Dirk Alefs van der (ovl. 29 okt 1951)
 

Echtpaar Klynstra - Hylkema 
    Hijlkema, Evertje (ovl. 7 dec 1987)
Klijnstra, Jan (ovl. 7 jul 1961)
 

Echtpaar Van der Wal - Hoekstra 
    Wal, Watze van der (ovl. 1 okt 1953)
 

Echtpaar Hoekstra - Van der Wal 
    Hoekstra, Froukje Martens (ovl. 28 dec 1918)
 

Berendina Herrema (1893-1939). 
    Herrema, Berendine (ovl. 16 feb 1939)
 

Echtpaar Boersma - Jensma 
    Boersma, Sjoerd (ovl. 7 okt 2001)
Jensma, Tettje (ovl. 14 dec 2001)
 

Eke A. van der Velde 
    Velde, Eke van der (ovl. 22 nov 1920)
 

Berend de Vries (1878-1953) en Fokje de Jong (1903-1981).  
    Jong, Fokje de (ovl. 13 jun 1981)
Vries, Berend de (ovl. 25 jun 1953)
 

Echtpaar Noordstra - Staphorsius 
    Noordstra, Theunis (ovl. 19 jul 1961)
Staphorsius, Trijntje (ovl. 25 mrt 1959)
 

Echtpaar De Vries - Brouwer 
    Brouwer, Dirkje (ovl. 29 mrt 1974)
Vries, de Sikke (ovl. 28 dec 1969)
 

Dirk Dijkstra, Pietje Norbruis en Dirk Sicco Boersma 
    Dijkstra, Dirk (ovl. 11 okt 1962)
Norbruis, Pietje (ovl. 24 jun 1976)
 

Kerkhof Minnertsga (1997): Luutske Roorda, Jan Norbruis en Gatske de Roos 
    Norbruis, Jan (ovl. 3 mei 1929)
Roorda, Luutske (Lieutske) (ovl. 10 jul 1893)
 

Gerrit J. Groeneveld 
    Groeneveld, Gerrit (ovl. 11 nov 1947)
 

Echtpaar Spoelstra - Van der Meulen 
    Meulen, van der Tjitske (ovl. 17 jul 1956)
Spoelstra, Jan (ovl. 31 mei 1979)
 

Echtpaar Stellingwerf - Keestra 
    Keestra, Klaske (ovl. 24 okt 1976)
Stellingwerf, Ruurd (ovl. 16 mrt 1953)
 

Echtpaar Stellingwerf - Lautenbach 
    Lautenbach, Willemke (ovl. 18 mrt 1955)
Stellingwerf, Anne (ovl. 24 feb 1975)
 

Tjipke Pieters Wijngaarden 
    Wijngaarden, Tjipke Pieters (ovl. 7 jun 1913)
 

Neeltje Tjipkes Wijngaarden 
    Wijngaarden, Neeltje (ovl. 29 jun 1929)
 

Neeltje Pieters Anema (1828-1889) 
    Anema, Neeltje Pieters (ovl. 8 mrt 1889)
 

Echtpaar De Vries - Haarsma 
    Haarsma, Antje
Vries, Hein de
 

Echtpaar Smidts - Boomsma 
    Boomsma, Antje (ovl. 31 aug 1982)
Smidts, Arjen (ovl. 12 jan 1981)
 

Echtpaar Bouma - De Ruiter 
    Bouma, Gerrit (ovl. 27 dec 1971)
Ruiter, Afke de (ovl. 11 jun 1972)
 

Echtpaar Tuinstra - Wiersma 
    Tuinstra, Elle (ovl. 10 dec 1973)
Wiersma, Jantje (ovl. 26 dec 1979)
 

Klaas Gerlofs Terpstra 
    Terpstra, Klaas Gerlofs (ovl. 7 jan 1936)
 

Petronella Gerards Plantinga 
    Plantinga, Petronella Gerards (begr. 28 dec 1948)
 

Echtpaar Terpstra - Bierma 
    Bierma, Lutske (ovl. 21 jul 1976)
Terpstra, Fokke (ovl. 15 dec 1963)
 

1 2 3 4 Volgende»