Vroegere bewoners Minnertsga

Plaatsen overzicht


Toon de meest gebruikte plaatsen beginnend met

' ( A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Laat alle plaatsen zien met:

Alle meest gebruikte plaatsen (alfabetisch gesorteerd)

Top 30 grootste plaatsen (totaal aantal plaatsen):

NLD (49)
USA (19)
Canada (3)
Massachusetts USA (3)
Ned. IndiŽ (2)
Barradeel (2)
Minnertsga (2)
Zeist
Indische zee
Lisse
 
Minnertsg
(Dantumadeel)
Onalaska LaCrosse WI USA
Anjum
Ried
Canada) (1)
Stroobos
Ede
Weesbet (Duitsland)
Hallum (onder)
 
Zelhem
Irnsum
Lollum
Minnertsga (Herv.)
(Franekeradeel)
Oostdongeradeel
Apeldoorn
Rijperkerk
Brantgum
Suawoude
Toon top Op aantal treffers gerangschikt