Vroegere bewoners Minnertsga

Plaatsen overzicht


Toon de meest gebruikte plaatsen beginnend met

' ( A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Laat alle plaatsen zien met:

Alle meest gebruikte plaatsen (alfabetisch gesorteerd)

Top 30 grootste plaatsen (totaal aantal plaatsen):

NLD (49)
USA (23)
MA (6)
United States (3)
Canada (3)
Massachusetts USA (3)
Massachusetts (3)
Ned. IndiŽ (2)
Barradeel (2)
Minnertsga (2)
 
Michigan USA (2)
(Dantumadeel)
Minnertsga (rij 27 nr. 17)
Anholt (Duitsland)
Oldeboorn
Boer
Dongjum
St. Jacobiparochie
Genum
Veenwouden
 
Hijlaard
Wommels
Kloosterburen
Manaldum
(Franekeradeel)
Minnertsga (rij 30 nr. 9)
Anjum
Oldemarkt
Boksum
Pingjum
Toon top Op aantal treffers gerangschikt