Vroegere bewoners Minnertsga

Wat is er nieuw (sinds de laatste 30 dagen)


Datum van laatste GEDCOM import: 12 dec 2014 19:28:28

Heeft u zelf foto's van vroegere bewoners? Het zou mooi zij als die hier ook een plaats krijgen om dit digitale 'monument' van de vroegere bewoners van Minnertsga nog bijzonderder te maken.

Foto's

 Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met   Laatst gewijzigd op 

Fan Fryske Grūn 1929: Onlangs vierde het bestuur van de Tuin- en Landbouwvereniging te Minnertsga zijn 25-jarig jublé. Vlnr: zittend A. Schaaf (secretaris), P.K. Hamer (voorzitter), K. Tilstra (penningmeester). Staande A. Wassenaar en C.P. Hoekstra. 
  4 aug 2018

De leden van Gedeputeerde Staten van Friesland, met Commissaris der Koningin mr. P.A.V. baron van Harinxma thoe Slooten. V.l.n.r.: G. Boelens, M. F. Oostwoud, J. Geerts, M. Dijkstra, S.W. de Jong, B. W. Okma, P.A.V. baron van Harinxma thoe Slooten (commissaris) en J. C. Tjessinga (griffier).
Foto: Strüppert, F.O. , Voorstreek 270, Leeuwarden 
  28 jul 2018

Foto gemaakt t.g.v. de pensionering van de griffier Mr. Cornelis Benjamin Menalda in 1927, met, steeds v.l.n.r., op de eerste rij : J. Nijdam, H. Goedemoed, E. Drijfhout, T. van Wijland, dr.F.J.A. Huart, mr. C.B. Menalda, dr. J.C. Tjessinga, N. Struiksma, P. Messchaert en W. Jaarsma Hzn.;
middelste rij : mej. Blanksma ?, mej. S. Schuitemaker, ?, mej. A.T. Zeilinga, R. de Jong, mej. IJ. IJselstein, J. Rodenhuis, mej. L.C. Goddefroy, A. Schrijver, mej. V ?. Voss, B. ten Hulscher en mej. Y. Sikma;
achterste rij : J. Hofstra, N. Kamp, J. van Laere, A. Kas, F. Rinkema, E.J. Scheenstra, A. Reitsma, A.M. van der Linden, J. de Boer, S. Dijkstra, G. Annema, S. Kok en D. Plantinga.
Foto: Visser, A.T. 
  28 jul 2018

Neeltje Tjessinga 
  26 jul 2018

Doutzen Noordmans 
  26 jul 2018

Doutzen Noordmans 
  26 jul 2018

Luitzen Walles de Vries 
  26 jul 2018

Luitzen Walles de Vries 
  26 jul 2018

Grafstenen

 Klikplaatje   Beschrijving   Begraafplaats   Status   Verbonden met   Laatst gewijzigd op 

Jan Smidts 
Kerkhof Minnertsga     14 aug 2018

Echtpaar Elzinga - Beeksma 
Kerkhof Minnertsga     13 aug 2018

Echtpaar Herrema - Van der Schaar 
Kerkhof Ried     13 aug 2018

Echtpaar Offringa - De Vries en Meintje Offringa 
Kerkhof Menaldum     13 aug 2018

Rinske Gerlofs Elgersma 
Kerkhof Ried     13 aug 2018

Gatze H. Herrema  
Kerkhof Ried     13 aug 2018

Sjoerd Wiersma 
Kerkhof Minnertsga     12 aug 2018

Echtpaar Wetterauw - De Jong 
     11 aug 2018

Echtpaar Wetterauw - Bangma 
     11 aug 2018

Douwe Wetterauw, Jinke Hoekstra en Pietje Wetterauw 
     11 aug 2018

Echtpaar Wenselaar - Van Vaals en Gerritje Wenselaar 
Kerkhof Minnertsga     11 aug 2018

Anne S. Schaaf en Klaasje Schaaf 
Kerkhof Minnertsga     4 aug 2018

Age F. Schaaf en Evert Wijma 
Kerkhof Minnertsga     4 aug 2018

Swopck Schaaf 
Kerkhof Minnertsga     4 aug 2018

Echtpaar Faber - Van der Schaaf en echtpaar Faber - Reitsma.  
Kerkhof Minnertsga     4 aug 2018

Jelle Cornelis Tjessinga en Bauke Tjessinga 
Kerkhof Minnertsga     28 jul 2018

Cornelis Jelle Tjessinga en Jelle Cornelis Tjessinga 
Kerkhof Minnertsga     28 jul 2018

Johannes Bauke Tjessinga en Jitske De Vries 
Kerkhof Minnertsga     28 jul 2018

Luutzen Wallis de Vries (burgemeester) 
Kerkhof Minnertsga     26 jul 2018

Neeltje Tjessinga 
Kerkhof Minnertsga     26 jul 2018

Doutzen Noordmans 
Kerkhof Minnertsga     26 jul 2018

Bauke Kuipers en IJtje Spijkstra - van der Lei 
Kerkhof Minnertsga     21 jul 2018

Personen

 ID   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren / Gedoopt   Stamboom   Laatst gewijzigd op 
I5409 
Koopmans, Tjitske 
geb. 1823  Minnertsga  Bewoners M'sga 16 aug 2018
I5397 
Tolsma, Jurjen 
geb. 21 nov 1821  St. Jacobiparochie  Bewoners M'sga 16 aug 2018
I5408 
Tolsma, Pieter 
geb. 12 dec 1844  Minnertsga  Bewoners M'sga 16 aug 2018
I5407 
Tolsma, Pieter 
geb. 14 mrt 1841  Minnertsga  Bewoners M'sga 16 aug 2018
I5406 
Tolsma, Reintje 
geb. 13 apr 1839  Minnertsga  Bewoners M'sga 16 aug 2018
I5405 
Tolsma, Antje 
geb. 2 feb 1838  Minnertsga  Bewoners M'sga 16 aug 2018
I5404 
Tolsma, Baukje 
geb. 14 sep 1835  Minnertsga  Bewoners M'sga 16 aug 2018
I5403 
Tolsma, Arjen 
geb. 10 jul 1833  Minnertsga  Bewoners M'sga 16 aug 2018
I5402 
Tolsma, Bindert 
geb. 20 mei 1831  Minnertsga  Bewoners M'sga 16 aug 2018
I5401 
Tolsma, Baukje 
geb. 2 okt 1829  Minnertsga  Bewoners M'sga 16 aug 2018
I5400 
Tolsma, Tjitske 
geb. 8 apr 1827  St. Jacobiparochie  Bewoners M'sga 16 aug 2018
I5399 
Tolsma, Tjitske 
geb. 28 aug 1825  St. Jacobiparochie  Bewoners M'sga 16 aug 2018
I5398 
Tolsma, Bendert 
geb. 5 okt 1823  St. Jacobiparochie  Bewoners M'sga 16 aug 2018
I5396 
Tolsma, Reinder Jurjens 
geb. ca. 1799  Dronrijp  Bewoners M'sga 16 aug 2018
I5395 
Mug, Baukje 
geb. ca. 1804  St. Jacobiparochie  Bewoners M'sga 16 aug 2018
I5394 
Wiersma, Trijntje 
geb. 4 apr 1818  St. Jacobiparochie  Bewoners M'sga 16 aug 2018
I5393 
Wiersma, Leendert 
geb. 29 sep 1825  St. Jacobiparochie  Bewoners M'sga 16 aug 2018
I5392 
Wiersma, Houkje 
geb. 31 okt 1819  St. Jacobiparochie  Bewoners M'sga 16 aug 2018
I5391 
Wiersma, Klaas Wijbes 
geb. ca. 1793  Wouterswoude  Bewoners M'sga 16 aug 2018
I5390 
Mug, Antje Benderts 
geb. ca. 1797  St. Jacobiparochie  Bewoners M'sga 16 aug 2018
I5389 
Looyenga, Trijntje Pieters 
   Bewoners M'sga 16 aug 2018
I5388 
Mug, Bendert Arjens 
   Bewoners M'sga 16 aug 2018
I5387 
Tolsma, Daam 
geb. ca. 1817  St. Jacobiparochie  Bewoners M'sga 16 aug 2018
I5380 
Straatsma, Gerberig 
geb. 27 apr 1817  Firdgum  Bewoners M'sga 16 aug 2018
I5386 
Straatsma, Tietje 
geb. 10 aug 1850  Minnertsga  Bewoners M'sga 16 aug 2018
I5385 
Straatsma, Klaas 
geb. 21 aug 1848  Minnertsga  Bewoners M'sga 16 aug 2018
I5384 
Straatsma, Tietje 
geb. 14 apr 1846  Minnertsga  Bewoners M'sga 16 aug 2018
I5383 
Straatsma, Klaas 
geb. 6 feb 1845  Boer  Bewoners M'sga 16 aug 2018
I5382 
Miedema, Aukje Dirks 
geb. ca. 1824  Boer  Bewoners M'sga 16 aug 2018
I5381 
Straatsma, Anne 
geb. 4 mei 1821  Minnertsga  Bewoners M'sga 16 aug 2018
I5379 
Miedema, Antje 
   Bewoners M'sga 16 aug 2018
I5375 
Straatsma, Klaas 
geb. ca. 1788  Janum  Bewoners M'sga 16 aug 2018
I5378 
Straatsma, Jitske 
geb. ca. 1799  Minnertsga  Bewoners M'sga 16 aug 2018
I5377 
Straatsma, Froukje 
geb. 6 apr 1795  Minnertsga  Bewoners M'sga 16 aug 2018
I5376 
Straatsma, Geertje 
geb. ca. 1793  Janum  Bewoners M'sga 16 aug 2018
I5374 
Straatsma, Bauke 
geb. CA. 1783  Jannum  Bewoners M'sga 16 aug 2018
I5373 
Talsma, Gerbrigje Baukes 
   Bewoners M'sga 16 aug 2018
I5372 
Straatsma, Anne 
   Bewoners M'sga 16 aug 2018
I3652 
Terpstra, Jan Klazes 
geb. 7 aug 1840  Minnertsga  Bewoners M'sga 16 aug 2018
I5371 
Terpstra, Aafke 
geb. 28 apr 1839  Minnertsga  Bewoners M'sga 16 aug 2018
I5370 
Terpstra, Hiltje 
geb. 24 apr 1838  Minnertsga  Bewoners M'sga 16 aug 2018
I5369 
Terpstra, Klaas Jans 
geb. ca. 1800  Klooster Lidlum  Bewoners M'sga 16 aug 2018
I5368 
Brouwer, Gerbrig Pieters 
geb. ca. 1804  Minnertsga  Bewoners M'sga 16 aug 2018
I5367 
Brouwer, Jeltje Pieters 
geb. ca. 1794  Minnertsga  Bewoners M'sga 16 aug 2018
I5366 
Meijer, Aafke Franses 
   Bewoners M'sga 16 aug 2018
I5365 
Brouwer, Pieter Sikkes 
   Bewoners M'sga 16 aug 2018
I3771 
Tolsma, Jurjen 
geb. 16 nov 1874  Minnertsga  Bewoners M'sga 16 aug 2018
I2245 
Sikkema, Pietje 
geb. 24 jan 1814  Minnertsga  Bewoners M'sga 14 aug 2018
I5364 
Smidts, Gorrit (Gerrit) 
   Bewoners M'sga 14 aug 2018
I3465 
IJpma, Antje 
geb. 4 sep 1873  Minnertsga  Bewoners M'sga 14 aug 2018

Gezinnen

 ID   Echtgenoot-ID   Naam echtgenoot   Echtgenote-ID   Getrouwd   Stamboom   Laatst gewijzigd op 
 F1388  I5397  Tolsma, Jurjen  I5409  13 mei 1848  Bewoners M'sga 16 aug 2018
 F1387  I5396  Tolsma, Reinder Jurjens  I5395  15 mei 1821  Bewoners M'sga 16 aug 2018
 F1385  I5388  Mug, Bendert Arjens  I5389    Bewoners M'sga 16 aug 2018
 F1386  I5391  Wiersma, Klaas Wijbes  I5390  19 okt 1817  Bewoners M'sga 16 aug 2018
 F1384  I5387  Tolsma, Daam  I5380  31 okt 1840  Bewoners M'sga 16 aug 2018
 F1383  I5381  Straatsma, Anne  I5382  11 mei 1844  Bewoners M'sga 16 aug 2018
 F1382  I5375  Straatsma, Klaas  I5379  19 mei 1816  Bewoners M'sga 16 aug 2018
 F1381  I5372  Straatsma, Anne  I5373    Bewoners M'sga 16 aug 2018
 F1380  I5369  Terpstra, Klaas Jans  I5368  19 apr 1837  Bewoners M'sga 16 aug 2018
 F1379  I5365  Brouwer, Pieter Sikkes  I5366    Bewoners M'sga 16 aug 2018
 F1378  I5364  Smidts, Gorrit (Gerrit)  I2245    Bewoners M'sga 14 aug 2018
 F1377  I5249  Smidts, Arjen  I864  24 okt 1896  Bewoners M'sga 14 aug 2018
 F1376  I4133  Boomsma, Sije  I1091  21 mei 1904  Bewoners M'sga 14 aug 2018
 F181  I5361  Elsinga, Kornelis  I5362  26 jan 1935  Bewoners M'sga 13 aug 2018
 F1259  I4855  Elzinga, Gerrit  I4856  7 mei 1904  Bewoners M'sga 13 aug 2018
 F112  I381  Wassenaar, Luitsen Obbes  I500  4 dec 1824  Bewoners M'sga 13 aug 2018
 F1375  I2914  Weide, van der Jan Dirks  I5354  29 mrt 1845  Bewoners M'sga 13 aug 2018
 F1374  I5349  Herrema, Harmen  I5353  23 mei 1885  Bewoners M'sga 13 aug 2018
 F1373  I5346  Herrema, Gatze Harmens  I5340  20 mei 1854  Bewoners M'sga 13 aug 2018
 F1372  I1469  Elgersma, Gerlof  I5342  15 mei 1837  Bewoners M'sga 13 aug 2018
 F1371  I1469  Elgersma, Gerlof  I3187  15 mei 1830  Bewoners M'sga 13 aug 2018
 F1370  I5339  Offringa, Wiltje  I5338    Bewoners M'sga 12 aug 2018
 F1369      I3850    Bewoners M'sga 12 aug 2018
 F1368  I656  Wiersma, Kornelis Douwes  I5334  9 mei 1829  Bewoners M'sga 12 aug 2018
 F1367  I5333  Wiersma, Sjoerd  I824  11 dec 1941  Bewoners M'sga 12 aug 2018
 F264  I1028  Wetterauw, Jacobus  I1029  1 aug 1868  Bewoners M'sga 11 aug 2018
 F267  I1038  Wetterauw, Cornelis  I1045  23 jan 1904  Bewoners M'sga 11 aug 2018
 F271  I1051  Wetterau, Casper Klases  I1052  14 jul 1827  Bewoners M'sga 11 aug 2018
 F1366  I5326  Wetterauw, Dirk  I5329    Bewoners M'sga 11 aug 2018
 F1365  I5324  Wetterauw, Jarig  I5328    Bewoners M'sga 11 aug 2018
 F1364  I5322  Wetterauw, Douwe  I5325    Bewoners M'sga 11 aug 2018
 F1219  I2379  Wetterauw, Dirk Klazes  I4701  22 mrt 1873  Bewoners M'sga 11 aug 2018
 F1363  I5309  Wenselaar, Bartele  I5310  19 mei 1888  Bewoners M'sga 11 aug 2018
 F1362  I5306  Wenselaar, Sjoerd  I5307  24 mei 1860  Bewoners M'sga 11 aug 2018
 F1361  I5303  Schouwstra, Ruurd  I5304    Bewoners M'sga 10 aug 2018
 F1360  I334  Schotanus, Jacob  I5295  29 okt 1870  Bewoners M'sga 10 aug 2018
 F1359  I5290  Schaaf, Feike  I5291  21 jul 1931  Bewoners M'sga 4 aug 2018
 F791  I253  Schaaf, Age Feikes  I3049  21 jun 1900  Bewoners M'sga 4 aug 2018
 F1358  I4352  Faber, Rein  I5289    Bewoners M'sga 4 aug 2018
 F1357  I5286  Rosendal, Geale  I5287    Bewoners M'sga 4 aug 2018
 F85  I255  Schaaf, Age Watzes  I296  22 apr 1837  Bewoners M'sga 28 jul 2018
 F1356  I5284  Tjessinga, Johannes Bauke  I5285    Bewoners M'sga 28 jul 2018
 F1355  I5278  Tjessinga, Bauke  I5281    Bewoners M'sga 28 jul 2018
 F1354  I5279  Vries, Luitzen Walles de  I5277  13 okt 1881  Bewoners M'sga 26 jul 2018
 F1353  I938  Tjessinga, Jelle Cornelis  I5273  16 mei 1845  Bewoners M'sga 26 jul 2018
 F1352  I906  Haan, de Cornelis  I5270  8 aug 1868  Bewoners M'sga 22 jul 2018
 F1007  I906  Haan, de Cornelis  I3850  7 jun 1873  Bewoners M'sga 22 jul 2018
 F1351  I5261  Dijk, Sijbolt Sijbes van  I5262    Bewoners M'sga 21 jul 2018
 F1350  I5258  Kuipers, Bauke  I5260    Bewoners M'sga 21 jul 2018
 F1151  I4374  Kuipers, Melle  I4373  19 mei 1906  Bewoners M'sga 21 jul 2018